baner główny biura rachunkowego Iwony Kozioł

Outsourcing usług Głównych księgowych

Oferujemy kompleksowy outsourcing usług głównych księgowych, co pozwala naszym klientom skoncentrować się na swojej działalności, pozostawiając obszar finansowy w rękach profesjonalistów.

Nasze usługi obejmują:

- Sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z określonymi standardami, co zapewnia rzetelne i zgodne z przepisami zestawienia finansowe.
- Przygotowywanie raportów na potrzeby Zarządu oraz banków, dostarczając kompleksowe informacje do podejmowania decyzji biznesowych.
- Odpowiedzialność za prawidłowy obieg dokumentów księgowych, co eliminuje ryzyko błędów i opóźnień w księgowości.
- Przygotowywanie i modyfikacja planu kont, dostosowując go do wymogów standardów sprawozdawczych, potrzeb controllingu oraz obowiązującego prawa podatkowego.
- Odpowiedzialność za kontakty z instytucjami zewnętrznymi, w tym Urzędem Skarbowym, ZUS i GUS, co pozwala na skuteczne rozwiązywanie spraw administracyjnych.
- Nadzór nad prawidłowością rozliczeń podatkowych oraz organizacyjny nad działem księgowości, aby zapewnić efektywną pracę działu.
- Wsparcie w organizacji szkoleń z zakresu BHP, dbając o bezpieczeństwo pracowników i zgodność z przepisami dotyczącymi warunków pracy.
Kontakt

Zapraszamy do kontaktu.