baner główny biura rachunkowego Iwony Kozioł

Ewidencja finansowa i podatkowa

Nasza firma oferuje kompleksowe usługi z zakresu ewidencji kosztów i przychodów oraz rozliczeń podatkowych, umożliwiając przedsiębiorcom skupienie się na rozwoju swojej działalności.

Nasze usługi obejmują:

- Dokładną ewidencję kosztów i przychodów, co pozwala na kontrolę finansową firmy i optymalizację podatkową.
- Ewidencję środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, w tym miesięczne naliczanie amortyzacji, aby zabezpieczyć inwestycje firmy
- Ewidencję wyposażenia, co pomaga w zarządzaniu aktywami przedsiębiorstwa

Rozliczenia podatkowe i finansowe

Nasze doświadczenie obejmuje również szeroki zakres usług związanych z rozliczeniami podatkowymi i finansowymi, w tym:

- Rozliczanie nabyć i dostaw wewnątrzwspólnotowych (WNT i WDT) oraz nabyć importowych i dostaw eksportowych, zapewniając pełną zgodność z przepisami podatkowymi.
- Sporządzanie deklaracji rozliczeń podatku dochodowego (PIT) i podatku od towarów i usług (VAT), co eliminuje ryzyko błędów i sankcji podatkowych.
- Tworzenie informacji dotyczących transakcji unijnych VAT UE, co ułatwia prowadzenie międzynarodowej działalności gospodarczej.
- Reprezentowanie klientów w kontaktach z instytucjami zewnętrznymi, w tym Urzędem Skarbowym, dla zachowania spokoju ducha przedsiębiorcy.
- Świadczenie wsparcia w przygotowaniu wniosków kredytowych, leasingowych oraz wniosków o odroczenie, rozłożenie na raty, lub umorzenie zobowiązań, w tym podatkowych, aby zapewnić stabilność finansową przedsiębiorstwa.
Kontakt

Zapraszamy do kontaktu.