baner główny biura rachunkowego Iwony Kozioł

Księgi przychodów i rozchodów w zakresie:

Nasze biuro rachunkowe Radom oferuje pełen zakres usług związanych z prowadzeniem ksiąg przychodów i rozchodów. Specjalizujemy się w różnych aspektach tego procesu, aby zapewnić naszym klientom najwyższą jakość obsługi.

Rozliczenia podatkowe i ewidencje

Głównym obszarem naszej działalności jest prowadzenie ewidencji kosztów i przychodów, co pomaga naszym klientom kontrolować i optymalizować finanse swojego biznesu. Dodatkowo, zajmujemy się ewidencją środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, w tym miesięcznym naliczaniem amortyzacji, a także ewidencją wyposażenia.

Nasze usługi obejmują także kompleksowe rozliczania związane z obrotem towarów i usług. Prowadzimy rozliczenia nabyć i dostaw wewnątrzwspólnotowych (WNT i WDT), nabyć importowych oraz dostaw eksportowych. Na podstawie tych danych, zajmujemy się sporządzaniem deklaracji rozliczeń podatku dochodowego (PIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT).

Wsparcie w kontakcie z instytucjami i przygotowaniu wniosków

Oprócz prowadzenia ewidencji i rozliczeń podatkowych, nasze biuro rachunkowe oferuje wsparcie w kontaktach z instytucjami zewnętrznymi, takimi jak Urząd Skarbowy (US). Reprezentujemy naszych klientów, chroniąc ich interesy i upewniając się, że wszystkie formalności są załatwiane w odpowiedni sposób.

Dodatkowo, oferujemy wsparcie w przygotowaniu różnego rodzaju wniosków. Pomagamy naszym klientom w przygotowaniu wniosków kredytowych i leasingowych, co pozwala im na rozwój biznesu i inwestycje w nowe projekty. W razie potrzeby, udzielamy też pomocy w przygotowaniu wniosków o odroczenie, rozłożenie na raty, czy umorzenie zobowiązań, w tym podatkowych. Naszym celem jest zapewnienie kompleksowej obsługi naszym klientom, wspierając ich na każdym etapie prowadzenia działalności gospodarczej.

Księgi rachunkowe w zakresie:

Nasze biuro rachunkowe w Radomiu świadczy pełen zakres usług związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych. Zajmujemy się wszystkimi elementami procesu, począwszy od tworzenia polityki rachunkowości, aż po ewidencję operacji gospodarczych i reprezentowanie naszych klientów przed instytucjami zewnętrznymi.

Tworzenie polityki rachunkowości i ewidencjonowanie operacji

Pomagamy naszym klientom w tworzeniu polityki rachunkowości i opracowaniu zakładowego planu kont, aby zapewnić, że ich działalność jest zgodna z obowiązującymi przepisami. Nasze usługi obejmują również bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych, zgodnie z ustawą o rachunkowości i przepisami podatkowymi, jak również ewidencję środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji.

Rozliczenia podatkowe i sporządzanie sprawozdań

Zajmujemy się sporządzaniem deklaracji rozliczeń podatku dochodowego (CIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT), jak również informacji dotyczących transakcji unijnych VAT UE. Prowadzimy rozliczenia nabyć i dostaw wewnątrzwspólnotowych (WNT i WDT), nabyć importowych oraz dostaw eksportowych.

Pomagamy naszym klientom w sporządzaniu sprawozdań finansowych, zapewniając, że są one kompleksowe, transparentne i zgodne z przepisami. Współpracujemy również z biegłymi rewidentami podczas audytów, co pozwala nam na zapewnienie najwyższej jakości usług.

Reprezentowanie klientów i wsparcie w przygotowaniu wniosków

Reprezentujemy naszych klientów w kontaktach z instytucjami zewnętrznymi, takimi jak Urząd Skarbowy (US) i Główny Urząd Statystyczny (GUS). Dodatkowo, wspieramy naszych klientów w przygotowaniu wniosków kredytowych i leasingowych, jak również wniosków o odroczenie, rozłożenie na raty, czy umorzenie zobowiązań, w tym podatkowych.

Wsparcie w zarządzaniu jednostką

Oferujemy także przygotowanie zestawień pomocnych w zarządzaniu jednostką dla Zarządu. Naszym celem jest nie tylko świadczenie usług księgowych, ale także wsparcie naszych klientów w efektywnym zarządzaniu ich biznesem.
Kontakt

Zapraszamy do kontaktu.